Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy năm 2023

Ngày 5/11/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác PCCC, đánh giá kết quả 10 tháng  thực hiện Chỉ thị  01/CT-TTg và các Công diện của Thủ tướng Chính phủ về công tác PCCC. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ kết nối với 63 điểm cầu tỉnh, thành phố và UBND các huyện, thị trong cả nước. Tại điểm cầu huyện Vĩnh Linh có sự tham gia đầy đủ của các phòng ban, đơn vị, UBND các xã và thị trấn trong toàn huyện.

Tại hội nghị, Bộ Công an đã báo cáo tình hình cháy nổ, cứu nạn cứu hộ và kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị  01/CT-TTg cùng các Công diện của Thủ tướng Chính phủ về công tác PCCC. Theo đó, toàn quốc xảy ra 2.927 vụ cháy và sự cố cháy làm 134 người chết, 101 người bị thương; về tài sản ước tính thiệt hại 229,75 tỷ đồng và 207 ha rừng. Xảy ra 10 vụ nổ làm 5 chết và 18 người bị thương. So với 10 tháng đầu năm 2022, số vụ cháy và sự cố cháy đều giảm.

Thực hiện Chỉ thị  01/CT-TTg, Công điện 220/CĐ-TTg, Công điện 825/CĐ-TTg về công tác PCCC, các Bộ, ngành và UBND các địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác PCCC đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ý thức và kiến thức về PCCC cúa người dân ngày càng được nâng lên, chính quyền các cấp đã nhận thức được vai trò, trách nhiệm trong công tác PCCC; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về PCCC dần được hoàn thiện đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Tuy nhiên, công tác PCCC và CNCH thời gian qua vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, thiếu sót và khó khăn, bất cập.

Với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn nêu nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong công tác PCCC tại địa phương, đơn vị mình.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại CT số 47-CT/TW, KL số 02-KL/TW, NQ số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019, QĐ số 630/Qđ-TTg, QĐ số 1492/QĐ-TTg, CT số 01/CT-TTg, CĐ 220 và 825 của Thủ Tướng Chính phủ.

Trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian tới huyện Vĩnh Linh sẽ tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về PCCC; nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH; tăng công tác thanh tra, kiểm tra, chế tài xử lý vi phạm về PCCC; tăng cường năng lực PCCC và CNCH tại địa phương.

Phương Nga

Bài viết liên quan