Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Đảng bộ huyện Vĩnh Linh hiện có 57 tổ chức cơ sở đảng với gần 9.100 đảng viên

Trong thời gian qua, Huyện ủy Vĩnh Linh đã tiến hành sắp xếp, kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc nhằm đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cụ thể, Huyện ủy Vĩnh Linh đã phối hợp thực hiện chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên Chi bộ Ngân hàng NN&PTNT huyện gồm có 28 đảng viên về trực thuộc Đảng ủy Ngân hàng Agribank Việt Nam, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đồng thời tiếp nhận 1 tổ chức cơ sở đảng và 9 đảng viên thuộc Đảng bộ bộ phận Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường về trực thuộc Đảng bộ huyện Vĩnh Linh.

Bên cạnh đó, Huyện ủy Vĩnh Linh quyết định chuyển Chi bộ Trường THPT Vĩnh Linh lên Đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy; quyết định giải thể Đảng bộ cơ quan chính quyền để thành lập 16 Chi bộ của các phòng ban, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện trực thuộc Huyện ủy.

Với bước sắp xếp, kiện toàn này, Đảng bộ huyện Vĩnh Linh hiện có 57 tổ chức cơ sở đảng với 9.096 đảng viên. Là Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy có số lượng đảng viên đông thứ 2, sau Đảng bộ thành phố Đông Hà.

BBT

Bài viết liên quan