Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

UBND tỉnh làm việc tại huyện Vĩnh Linh

Chiều ngày 8/11/2023, UBND tỉnh Quảng Trị đã có buổi làm việc với UBND huyện Vĩnh Linh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh giữa nhiệm kỳ 2020- 2025. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam, Lê Đức Tiến chủ trì buổi làm việc. Tham dự có lãnh đạo các Sở, ban ngành cấp tỉnh. Về phía huyện Vĩnh Linh có Bí thư Huyện ủy Trần Nhật Quang; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Hương; Chủ tịch UBND huyện Thái Văn Thành và các Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành cấp huyện.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Vĩnh Linh cho biết trong hơn nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, tuy gặp không ít khó khăn, thách thức, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân, địa phương đã vượt qua khó khăn, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra và đạt được những kết quả quan trọng.

Cụ thể, huyện đã tập trung thực hiện được 3/9 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế và 4/10 chỉ tiêu chủ yếu về văn hóa - xã hội - môi trường. Tổng giá trị sản xuất bình quân hàng năm tăng 8,75%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 23,4%/ kế hoạch 5 năm 22- 23%; công nghiệp - xây dựng chiếm 31,6%/ kế hoạch 5 năm 31-32%; thương mại dịch vụ chiếm 45%/ kế hoạch 5 năm 45- 46% trong tổng giá trị sản xuất.

Chương trình MTQG xây dựng NTM tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2024. Đến nay, huyện Vĩnh Linh có 13/15 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, 3 xã cơ bản đạt chuẩn NTM nâng cao; 24 vườn đạt chuẩn vườn mẫu, 44 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 4 bản đạt chuẩn NTM, huyện cơ bản đạt chuẩn 8/9 tiêu chí NTM.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt. Lĩnh vực văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông được quan tâm và đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị của huyện, hoạt động sôi nổi. Chất lượng giáo dục đại trà ổn định, thực chất, chất lượng giáo dục mũi nhọn đã có bước đột phá với những kết quả nổi bật. Công tác an sinh và phúc lợi xã hội được chăm lo, công tác giảm nghèo được đẩy mạnh.

Công tác xây dựng chính quyền được chú trọng, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Cải cách hành chính, kỷ cương, kỷ luật hành chính được đẩy mạnh, bộ máy các cơ quan Nhà nước phát huy hiệu lực, hiệu quả. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được quan tâm thực hiện theo quy định.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh Thái Văn Thành đã báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong những năm đầu nhiệm kỳ của huyện. Đó là: tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất bình quân hàng năm; thu nhập bình quân đầu người mức tăng còn thấp, dự báo không đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra; việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi chưa mang lại kết quả nổi bật; chưa triển khai, nhân rộng, phát huy cao hiệu quả các mô hình hợp tác, liên kết và đảm bảo đầu ra nông sản cho người nông dân.

Mặc dù UBND huyện đã báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền đề xuất thực hiện các dự án động lực trên địa bàn, nhưng đến nay các nhà đầu tư vẫn chưa triển khai đảm bảo tiến độ theo cam kết. Một số công trình dự án chậm tiến độ thi công do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; giá nguyên, nhiên liệu tăng cao và thiếu hụt nguồn đất san lấp. Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất chịu sự tác động lớn của yếu tố thị trường bất động sản.

Công tác giao đất theo Nghị quyết 29 của HĐND tỉnh gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; công tác giải phóng mặt bằng và hỗ trợ, tái định cư một số dự án còn chậm; công tác quản lý đất đai trên địa bàn còn nhiều bất cập. Việc thực hiện, hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới chưa đảm bảo kế hoạch đề ra, một số xã không duy trì được kết quả đạt chuẩn 19 tiêu chí theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025.

Công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn có hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm, dẫn đến tình trạng khiếu kiện vượt cấp. Công tác quản lý tài chính tại một số cơ quan, đơn vị còn nhiều bất cập, để xảy ra sai phạm, một số cán bộ bị kỷ luật, điều chuyển công tác.

Sau khi nghe ý kiến từ các Sở, ngành cấp tỉnh, phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của huyện Vĩnh Linh trong triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh thời gian qua với nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Bên cạnh những kết quả đạt được, UBND tỉnh thống nhất với những khó khăn, tồn tại đã được huyện Vĩnh Linh nêu ra. Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu địa phương tiếp tục rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020- 2025, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm, lĩnh vực đột phá để tiến hành đánh giá tổng thể các chỉ tiêu, nhất là các chỉ tiêu đạt kết quả thấp sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết để có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, kịp thời.

Huyện Vĩnh Linh tiếp tục phát triển các lĩnh vực kinh tế có thế mạnh của huyện; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững; phát triển các vùng sản xuất tập trung, thích ứng với biến đổi khí hậu. Triển khai hiệu quả Nghị quyết chuyên đề về xây dựng huyện Vĩnh Linh trở thành huyện nông thôn mới trước năm 2025; chỉ đạo các địa phương đã đạt chuẩn thực hiện tốt công tác duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Quan tâm bố trí nguồn lực thực hiện các công trình, dự án, đề án để sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã Vĩnh Khê, Vĩnh Ô.

Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư của nền kinh tế; đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch, các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án, công trình trọng điểm. Triển khai đảm bảo hiệu quả, đạt mục tiêu Kế hoạch đầu tư công trung hạn, Kế hoạch thực hiện 3 Chương trình MTQG. Tranh thủ sự hỗ trợ, tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành cấp tỉnh để kêu gọi đầu tư cơ sở hạ tầng Khu du lịch Cửa Tùng, Vĩnh Thái, Kim Thạch; hạ tầng cụm công nghiệp vùng Đông; cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá, Khu dân cư Tây Nam Quốc lộ 1 thị trấn Hồ Xá giai đoạn 2...

Huyện phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, giáo dục đào tạo; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo hướng bền vững; bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện mạnh mẽ công tác chuyển đổi số; tăng cường giữ vững mục tiêu đảm bảo quốc phòng - an ninh, đối ngoại, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của huyện, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng giao trách nhiệm các Sở, ban ngành tham mưu UBND tỉnh và hỗ trợ Vĩnh Linh đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2024, cũng như tạo điều kiện để huyện tổ chức thành công đợt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống 25/8.

BBT

Bài viết liên quan