Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh có 10 Hội đặc thù với trên 57.900 hội viên

Hiện nay, bên cạnh các Hội là tổ chức chính trị - xã hội, tại huyện Vĩnh Linh có 10 Hội có tính chất đặc thù đang hoạt động với tổng số hội viên 57.961 người. Những Hội có hội viên đông như: Hội Người cao tuổi trên 18.800 hội viên, Hội Khuyến học 30.790 hội viên, Hội Chữ thập đỏ trên 4.220 hội viên, Hội Cựu thanh niên xung phong trên 2.610 hội viên…

Hội Khuyến học huyện vận động tổ chức, cá nhân hỏa tâm nhận đỡ đầu cho học sinh khó khăn.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước, trong thời gian qua, UBND huyện Vĩnh Linh đã chỉ đạo cơ quan tham mưu hướng dẫn các Hội hoạt động theo quy định của phát luật và kiện toàn nhân sự kịp thời đề điều hành hoạt động của Hội; tổ chức trực báo định kỳ để nắm bắt thông tin từ các Hội.

Nhìn chung, các Hội đặc thù ở huyện Vĩnh Linh đều hoạt động tích cực, hiệu quả, đạt được nhiều kết quả. Các Hội chú trọng công tác xây dựng tổ chức và phát triển hội viên; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; không lợi dụng hoạt động của Hội làm ảnh hưởng đến uy tín và sai tôn chỉ, mục đích của Hội.

Để tạo điều kiện cho các Hội hoạt động, tính riêng năm 2023, huyện Vĩnh Linh đã hỗ trợ từ ngân sách nhà nước số tiền gần 1,25 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các Hội đặc thù của huyện còn vận động quyên góp được trên 1,7 tỷ đồng để chi cho các hoạt động của Hội, đặc biệt là hoạt động khuyến học- khuyến tài, nhân đạo, an sinh xã hội... trên địa bàn.

BBT

Bài viết liên quan