Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tạo ảnh hưởng sâu rộng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Thời gian qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội ở huyện Vĩnh Linh. Đến nay, nhiều nội dung của phong trào đã thực sự đi vào cuộc sống, trở thành việc làm hằng ngày của người dân, đã trở thành sợi dây gắn kết các phong trào thi đua yêu nước trên toàn huyện.

Làng văn hóa Huỳnh Thượng, xã Vĩnh Sơn tổ chức đua thuyền truyền thống tại Lễ hội Rằm Tháng Giêng.

Các nội dung, tiêu chí trong phong trào đều gắn với cuộc sống hằng ngày của người dân, do đó việc thực hiện trở thành xu hướng tất yếu để xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa phong phú, lành mạnh. Từ cá nhân, gia đình, dòng họ, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đều hướng tới mục tiêu xây dựng con người văn hóa, môi trường văn hóa, lấy đó làm động lực thúc đẩy các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội.

Một diện mạo đời sống văn hóa mới từng bước được hình thành. Đặc biệt, việc xây dựng các gia đình văn hóa - tế bào của xã hội, với những truyền thống tốt đẹp, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền... ngày càng được phát huy, nhân rộng. Các cơ quan, đơn vị đã gắn việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phong trào xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh, phong phú.

Qua khảo sát, đánh giá, đến nay, trên địa bàn huyện có142/149 làng bản, khu phố văn hóa được công nhận danh hiệu văn hóa đạt 95,3%; Có 113/113 cơ quan, đơn vị được công nhận ĐVVH đạt đạt 100%.

Thời gian tới, huyện Vĩnh Linh tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, Đô thị văn minh, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa. Trước mắt, phấn đấu đến năm 2025 có trên 98% làng, bản, khu phố và 100% cơ quan được công nhận đơn vị văn hoá; trên 98% số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, 100% xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới, 100% cơ quan đạt chuẩn văn hóa.                                                            

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan