Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Triển khai vận động ủng hộ Quỹ Khuyến học năm 2023

Xây dựng Quỹ Khuyến học là một trong những hoạt động của công tác khuyến học- khuyến tài tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện Vĩnh Linh. Kết quả trong năm 2022, toàn huyện đã vận động gần 5,66 tỷ đồng vào Quỹ Khuyến học các cấp.

Trong đó, cấp huyện ủng hộ nữa ngày lương gần 245 triệu đồng; các xã, thị trấn ủng hộ tại cơ sở gần 2,19 tỷ đồng; các cơ quan, đơn vị, trường học huy động gần 1,6 tỷ đồng và từ các nguồn ủng hộ khác trên 1,6 tỷ đồng.

Tiêu biểu trong xây dựng Quỹ Khuyến học có các đơn vị như: xã Vĩnh Giang trên 671 triệu đồng, Cửa Tùng trên 393 triệu đồng, Vĩnh Thái 228,6 triệu đồng, Vĩnh Sơn trên 160 triệu đồng…

Từ nguồn Quỹ Khuyến học, các địa phương, đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động khuyến học, khuyến tài có ý nghĩa thiết thực nhằm hỗ trợ, động viên, khen thưởng, khuyến khích người học, giúp đỡ về tài chính cho người học có hoàn cảnh khó khăn…, góp phần phát triển giáo dục ở địa phương ngày càng phát triển.

Năm 2023, huyện Vĩnh Linh tiếp tục vận động ủng hộ Quỹ Khuyến học. Theo đó, khối cán bộ, CCVC, LLVT, người lao động hưởng lương có đóng BHXH ủng hộ một ngày lương, trong đó nộp lên huyện ½ ngày, ½ ngày sử dụng cho Quỹ Khuyến học cơ quan, đơn vị. Khối xã, thị trấn phấn đấu đạt 32.000 đồng/gia đình/cử tri/người/năm. Khối học sinh các trường, trừ mầm non ủng hộ Quỹ Hỗ trợ giáo dục miền núi mỗi em 3.000 đồng/năm.

PV

Bài viết liên quan