Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Ô: Tổ chức làm điểm diễn đàn sinh hoạt chi bộ đợt 1 năm 2024

Thực hiện Hướng dẫn số 130-HD/BTGTU ngày 01/3/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hướng dẫn số 54-HD/HU ngày 25/3/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tổ chức Diễn đàn chi bộ năm 2024, ngày 8/5/2024, Chi bộ trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Vĩnh Ô đã tổ chức diễn đàn sinh hoạt chi bộ đợt 1 năm 2024 về chủ đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực“. Đây là đơn vị được Đảng ủy xã Vĩnh Ô lựa chọn để làm điểm trước khi triển khai trong toàn Đảng bộ. Đến dự có đồng chí Trần Thị Thu Hà- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Linh.

Tại buổi sinh hoạt, sau khi được nghe báo cáo đề dẫn do đồng chí Nguyễn Văn Thông - Bí thư chi bộ trình bày, các đảng viên trong chi bộ đã thảo luận sôi nổi, tập trung vào các vấn đề sau: Nhận thức về chuyên đề năm 2024 và tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; liên hệ với chi bộ và bản thân trong việc xây dựng ý thức học tập và làm theo Bác như: ý thức, trách nhiệm trong việc học tập, nghiên cứu chuyên đề, xây dựng kế hoạch làm theo của chi bộ và cam kết trách nhiệm của từng đảng viên.

Các đảng viên cũng đã thảo luận những nội dung về phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị.

Kết luận diễn đàn, đồng chí Bí thư đã nhấn mạnh những kết quả đạt được đồng thời nêu rõ những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Chi bộ thống nhất nhận định: trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cũng như trong giải quyết công việc cấp ủy chi bộ, Ban Giám hiệu nhà trường đã bàn bạc, trao đổi, lắng nghe ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên, giáo viên; dám làm và dám chịu trách nhiệm đối với những nội dung công việc đã được bàn bạc thống nhất và quyết định triển khai thực hiện; tạo ra không khí thực sự dân chủ trong chi bộ.

Đảng viên của chi bộ luôn nghiêm túc trong việc học tập, nghiên cứu các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; xây dựng kế hoạch làm theo Bác với những nội dung thiết thực, cuối năm đánh giá kết quả thực hiện gắn với kiểm điểm, phân loại cán bộ, đảng viên.

Thu Hà

Bài viết liên quan