Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Các hoạt động Lễ hội “Thống nhất non sông” năm 2024

Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 (1975- 2024) và 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị 01/5 (1972- 2024), UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ hội “Thống nhất non sông” năm 2024 tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải, nơi đã oằn mình gánh chịu bom đạn ác liệt của Mỹ ngụy, là nhân chứng lịch sử mang trên mình nỗi đau chia cắt đất nước suốt 20 năm ròng rã, nơi chứng kiến cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất của dân tộc ta để giành độc lập, tự do và thống nhất đất nước, nơi thể hiện khát vọng hoà bình bất diệt của người Việt Nam làm lay động mạnh mẽ, sâu sắc lương tri nhân loại.

 

Bài viết liên quan