Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Phát huy hiệu quả hoạt động của thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), những năm qua, huyện Vĩnh Linh đặc biệt quan tâm, dành nhiều nguồn lực hỗ trợ các địa phương đầu tư, xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

Sân cỏ nhân tạo ở xã Vĩnh Thủy.

Toàn huyện hiện có 15/15 xã có trung tâm học tập cộng đồng, sân thể thao đạt chuẩn; 114/114 thôn có nhà văn hóa, khu thể thao thôn, có 65 thôn có khu vui chơi dành cho người già và trẻ em; có 15/15 xã có sân bóng đá 7 và 11 người, có 4 sân bóng đá mini cỏ nhân tạo, 3 sân tennis, 100% xã, thôn trên địa bàn đều có sân bóng chuyền.

Các thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở từng bước được hoàn thiện, trở thành nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, thể thao cộng đồng, đáp ứng nhu cầu nâng cao thể lực, hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của Nhân dân.

Đồng thời, góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của mỗi địa phương; nâng cao hiệu quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trong từng giai đoạn.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan