Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024

Tháng Công nhân năm 2024 có chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết” và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 có chủ đề “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng” diễn ra từ ngày 01/5 - 31/5/2024.

Hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm nay, LĐLĐ huyện Vĩnh Linh chỉ đạo công đoàn cơ sở triển khai nhiều nội dung như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức chương trình “Đưa nghị quyết Đại hội vào cuộc sống”; “Đối thoại tháng 5”; các hoạt động “Công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân, “Cảm ơn người lao động”; đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVC-LĐ; tổ chức “Tháng cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở”; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ, tổ chức “Tuần lễ đoàn viên công đoàn”…

LĐLĐ huyện Vĩnh Linh yêu cầu công đoàn cơ sở chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền đồng cấp, người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân gắn với Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tại cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động... Mỗi công đoàn cơ sở phấn đấu tổ chức ít nhất 1 hoạt động hưởng ứng, hoặc 1 mô hình chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động nhân Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024.

BBT

Bài viết liên quan