Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Phát triển mạng lưới thông tin truyền thông rộng khắp

Thời gian qua, hạ tầng thông tin truyền thông ở huyện Vĩnh Linh đã được quan tâm đầu tư, nâng cấp đồng bộ. Các dịch vụ bưu chính, viễn thông, internet phát triển đa dạng, chất lượng được nâng cao phục vụ người dân tốt hơn.

Hệ thống đài truyền thanh được đầu tư nâng cấp từ huyện đến cơ sở. Đến nay, có 18/18, thị trấn có hệ thống đài truyền thanh không dây và đài truyền thanh công nghệ IP. Có các cụm loa phát thanh kết nối đến các thôn, khu dân cư, đáp ứng yêu cầu thông tin, truyền thông các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương đến với Nhân dân.

Cơ sở hạ tầng viễn thông, internet, công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số tiếp tục được đầu tư. Tổng số trạm BTS trên địa bàn huyện hiện có là 211 trạm, các trạm thường xuyên được các doanh nghiệp viễn thông tiến hành duy tu, bảo dưỡng đảm bảo hoạt động tốt. Phổ cập dịch vụ mạng 4G, 5G đến 100% hộ gia đình; phổ cập điện thoại thông minh đến trên 80% hộ gia đình.

Mạng Internet băng rộng cố định đã triển khai cung cấp dịch vụ tới trung tâm 15/15 xã. Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 90% hộ gia đình, 100% xã.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan