Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Hội nghị UBMTQ Việt Nam huyện lần thứ 14, khoá XVI, nhiệm kỳ 2019- 2024

Ngày 24/4/2024, UBMTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Linh đã tổ chức hội nghị lần thứ 14, khoá XVI với sự tham gia của các Ủy viên UBMT huyện khoá XVI, nhiệm kỳ 2019- 2024 và Chủ tịch UBMT các xã, thị trấn trên địa bàn.

Hội nghị với nhiều nội dung quan trọng gồm: triển khai hướng dẫn công tác lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng huyện NTM năm 2024, theo đó UBMT huyện yêu cầu các đơn vị hoàn thành sớm trước ngày 8/5/2024; tham gia ý kiến vào Điều lệ MTTQ Việt Nam và dự thảo báo cáo chính trị Đại hội MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024- 2029.

Trên cơ sở nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị Đại hội, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp để hoàn thiện báo cáo về các nội dung liên quan đến tiêu đề báo cáo, khẩu hiệu hành động, bố cục và ngôn ngữ sử dụng trong báo cáo, bổ sung  số liệu và phụ lục vào báo cáo…

Nhằm đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”, sau khi hoàn thành các nội dung hội nghị, UBMT huyện Vĩnh Linh đã phối hợp với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ AQUA Việt Nam tổ chức tư vấn sử dụng và hỗ trợ dùng thử máy lọc nước AQUA.

Đồng thời, phía công ty cũng đã trao tặng 18 máy lọc nước AQUA cho UBMT các xã, thị trấn; triển khai chương trình hỗ trợ giảm giá 50% giá trị các sản phẩm cho 5 cán bộ công nhân viên chức ở mỗi đơn vị; hỗ trợ dùng thử  miễn phí 50 máy lọc nước cho người dân ở mỗi địa phương trong vòng 1 tháng.

Phương Nga- Kỉnh Ngọc

Bài viết liên quan