Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Triển khai Tháng hành động Vì trẻ em năm 2024

Ngày 13/5/2024, UBND huyện Vĩnh Linh ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động Vì trẻ em năm 2024 có chủ đề “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”, diễn ra từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2024 trên địa bàn huyện.

UBND huyện yêu cầu Tháng hành động Vì trẻ em năm 2024 phải được triển khai phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị và đảm bảo thiết thực, hiệu quả; huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc bảo vệ trẻ em khỏi các hình thức xâm hại, bạo lực; trẻ em bị bạo lực, xâm hại, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được quan tâm, chăm sóc, hỗ trợ kịp thời; mọi hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em bị phát hiện đều được xử lý đúng pháp luật.

Các hoạt động triển khai tại các địa phương, đơn vị có nội dung nâng cao nhận thức về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; vận động xã hội thực hiện phong trào "Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em", với mục tiêu mỗi xã có một công trình dành cho trẻ em được xây dựng hoặc nâng cấp; mỗi đoàn viên, hội viên của tổ chức chính trị -xã hội, tổ chức xã hội có một hành động thiết thực vì trẻ em.

Nhà trường, gia đình, chính quyền và khu dân cư phối hợp tốt trong quản lý, giám sát, hướng dẫn trẻ em vui chơi lành mạnh, bổ ích; chú trọng việc phòng ngừa tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước xảy ra trong dịp hè đối với trẻ em.

* Xem chi tiết Kế hoạch triển khai Tháng hành động Vì trẻ em năm 2024 tại đây!

BBT

Bài viết liên quan