Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Triển khai Hội thi “Tuổi trẻ với Bác Hồ và quê hương Vĩnh Linh anh hùng, đổi mới” lần thứ IV

Hướng đến kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh 25/8 (1954-2024), kỷ niệm 134 năm ngày sinh nhật Bác 19/5 (1890- 2024), 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2024), Huyện đoàn Vĩnh Linh đã triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi “Tuổi trẻ với Bác Hồ và quê hương Vĩnh Linh anh hùng, đổi mới” lần thứ IV, năm 2024. Hội thi dự kiến diễn ra giữa tháng 5/2024 và tổ chức thi tại huyện.

Hội thi “Tuổi trẻ với Bác Hồ và quê hương Vĩnh Linh anh hùng, đổi mới” lần thứ III

Đối tượng tham gia Hội thị là cán bộ, đoàn viên, thanh niên sinh hoạt tại 18/18 cơ sở Đoàn xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Toàn huyện sẽ chia làm 5 cụm, mỗi cụm thành lập 1 đội dự thi. Đội hình chính của mỗi đội thi gồm 5 thành viên, yêu cầu phải có đầy đủ thành viên tại các cơ sở Đoàn trong cụm tham gia; thành viên hỗ trợ phần thi chào hỏi không quá 20 thành viên.

Hội thi gồm có 4 phần thi, gồm: Chào hỏi, Hiểu biết kiến thức, Tuyên truyền viên giỏi và phần thi “Lời ca dâng Bác".

Thông qua hội thi là dịp để cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi học tập, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lê nin, về tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; tìm hiểu về các tác phẩm, các bài viết, bài nói chuyện của Bác Hồ; thể hiện tình cảm đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc và quê hương Vĩnh Linh anh hùng nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước.

BBT

Bài viết liên quan