Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh: Xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp

Thời gian qua việc xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp được các địa phương ở huyện Vĩnh Linh tích cực triển khai thực hiện, qua đó góp phần mang lại diện mạo mới cho những vùng quê.

Đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Hồ Xá.

Một trong những cách làm  hay trong việc xây dựng những tuyến đường sáng - xanh -  sạch - đẹp của huyện Vĩnh Linh, đó là phân công các tổ chức đoàn thể phụ trách từng khu riêng biệt như: đoạn đường phụ nữ tự quản, đoạn đường thanh niên tự quản, đoạn đường ông cháu cùng chăm... Các thành viên được phân công phụ trách có nhiệm vụ đôn đốc, nhắc nhở và cùng tham gia các công trình, phần việc với người dân để đảm bảo tuyến đường luôn tươi sáng, sạch, đẹp.

Toàn huyện đã xây dựng được các tuyến đường xanh - sạch - đẹp, tuyến đường hoa với  tổng chiều dài 640,36 km. Bên cạnh đó là trên 631km đường thôn xóm có điện thắp sáng. Các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp đã làm thay đổi diện mạo, hình thành nếp sống văn minh ở các khu dân cư; góp phần thực hiện một trong những tiêu chí văn minh đô thị và nông thôn mới ở địa phương.  

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan