Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh có gần 38 nghìn người có công với cách mạng

Huyện Vĩnh Linh hiện có gần 38.000 người có công với cách mạng được công nhận và được giải quyết chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và các chính sách khác.

Trong đó, 48 người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; 322 người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; 5.271 liệt sỹ; 745 Bà mẹ VNAH; 7 Anh hùng LLVTND; 2757 thương binh, bao gồm cả thương binh loại B, người hưởng chính sách như thương binh; 586 bênh binh; 1.016 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 125 người hoạt động kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; 27.000 người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế; 22 người có công giúp đỡ cách mạng.

Mặc dù đối tượng đông, địa bàn rộng nhưng thời gian qua, huyện Vĩnh Linh luôn coi trọng và làm tốt công tác chăm lo cho người có công với cách mạng. Phong trào đền ơn đáp nghĩa đã trở thành hoạt động ý nghĩa của các cấp, ngành, địa phương với các hoạt động thiết thực như: uống nước nhớ nguồn; tham gia phụng dưỡng, chăm sóc Bà mẹ Việt Nam anh hùng; hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng; tặng sổ tiết kiệm cho đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn...  Đảm bảo đời sống của gia đình chính sách, người có công ngày càng được nâng cao.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan