Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Thư ngõ của Hội CTĐ huyện Vĩnh Linh: Vận động ủng hộ Nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Xy-ri khắc phục thảm họa động đất

Hội CTĐ huyện Vĩnh Linh vừa có Thư ngõ gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân hảo tâm để vận động ủng hộ Nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Xy-ri khắc phục thảm họa động đất.

 

 

Bài viết liên quan