Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Nông dân thị trấn Bến Quan bước vào vụ thu hoạch cam

Thị trấn Bến Quan có khoảng 10ha diện tích trồng cam Vân Du. Trong đó, diện tích trồng cam thuộc HTX cây ăn quả Bến Quan chiếm khoảng 8,5ha; số còn lại được trồng rải rác trong dân. Thời điểm này, những vườn cam ở đây bắt đầu bước vào vụ thu hoạch.

Theo những hộ nông dân trồng Cam cho biết, năm nay, thời tiết có những diễn biến bất lợi, nhất là thời điểm cây sinh trưởng vào khoảng tháng 2 âm lịch lại gặp mưa rét kéo dài. Mặc dù hộ gia đình đã kịp thời triển khai biện pháp phòng tránh nhằm hạn chế tối đa tác động xấu của thời tiết cũng như tích cực chăm sóc để cây Cam tiếp tục phát triển, nhưng tỷ lệ đậu quả vẫn chưa cao.

Bên cạnh đó, năm 2022 cũng mới là vụ thứ 2 cho thu hoạch, một số diện tích mới cho ra quả bói nên sản lượng còn thấp. Đánh giá sản lượng Cam cũng chỉ mới đạt 1 tấn/ha. Tuy vậy, với giá bán giao động từ 28 ngàn đồng đến 30 ngàn đồng/kg, mỗi ha Cam đạt tối đa 30 triệu đồng, cao hơn hẳn so với nhiều loại cây trồng khác; nông dân rất phấn khởi.

Theo dự kiến, bước vào năm thứ 5 tính từ thời điểm trồng, toàn bộ diện tích cam của HTX sẽ bắt đầu cho thu hoạch với sản lượng khoảng 3 tấn/ha và sau đó sản lượng cam sẽ tăng dần qua các năm.

Được biết, năm 2019, thị trấn Bến Quan bắt đầu đưa vào trồng thử nghiệm giống Cam Vân Du. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm, địa phương vận động người dân tuân thủ nghiêm ngặt theo quy trình sản xuất cam sạch, phát triển vườn cam theo hướng nâng cao chất lượng, tạo dấu ấn sản phẩm trên thị trường bằng việc xây dựng thương hiệu sản phẩm. Thực hiện liên kết giữa các thành viên trong HTX cũng như tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định qua đó, giúp người trồng tránh được tình trạng được mùa, mất giá.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan