Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh xóa vùng trắng Hội Nông dân

Tháng 10/2022, Chi hội Nông dân khu phố Thành Công, thị trấn Hồ Xá chính thức ra mắt, trở thành Chi hội cuối cùng được thành lập, xoá tình trạng trắng Chi hội Nông dân tại 149 thôn, khu phố trên địa bàn huyện Vĩnh Linh. Vĩnh Linh là một trong những đơn vị đi đầu toàn tỉnh về xóa vùng trắng Hội Nông dân. 

Hồ Xá là thị trấn trung tâm của Vĩnh Linh, so với 17 xã, thị trấn còn lại trong huyện, việc thành lập Chi hội Nông dân ở đây gặp một số khó khăn tại các khu phố có số lượng hộ kinh doanh thương mại, dịch vụ cao. Nguyên nhân một phần xuất phát từ suy nghĩ đơn giản rằng không có ruộng đất, không trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì sẽ không được tham gia vào Hội.

Dưới sự chỉ đạo của Hội Nông dân huyện Vĩnh Linh và Đảng uỷ thị trấn, Hội Nông dân thị trấn Hồ Xá tập trung nhiều giải pháp phát triển tổ chức hội đến từng khu phố. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò quan trọng của Chi hội Nông dân đối với hỗ trợ hội viên cũng như góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở địa phương. Mặt khác, dưới nhiều hình thức chú trọng phổ biến sâu rộng những điều lệ, quy định về đối tượng, điều kiện để thành lập mới tổ chức hội; đăng ký hội viên nông dân. Từ đó, Chi uỷ Chi bộ các khu phố cùng người dân nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn về mục đích, ý nghĩa của việc thành lập Chi hội Nông dân ở khu vực đô thị.

Đối tượng hội viên không chỉ là bộ phận trực tiếp sản xuất nông nghiệp mà còn đa dạng nhiều thành phần khác, gồm: những người đang lao động trong lĩnh vực thương mại, du lịch; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp cấp xã trở lên; các doanh nhân, giám đốc hoặc chủ tịch hội đồng quản trị, hợp tác xã; tri thức trẻ là con em nông dân...

Như ở Thành Công, sau khi Hội Nông dân thị trấn Hồ Xá đặt vấn đề, Chi uỷ Chi bộ khu phố rất quan tâm, thống nhất cao việc sớm thành lập Chi hội Nông dân. Theo đó, khu phố Thành Công đã kịp thời lập tờ trình và nhận được sự hướng dẫn sâu sát của Ban Thường vụ Hội Nông dân thị trấn Hồ Xá để tiến tới hoàn thành việc thành lập, ra mắt Chi hội Nông dân khu phố Thành Công với 20 hộ đăng ký tham gia ban đầu. “Đến tháng 10/2022, 17/17 khu phố thuộc thị trấn Hồ Xá đều đã có Chi hội Nông dân. Đây là cơ sở quan trọng để có thể triển khai thêm nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, tăng cường hỗ trợ về kiến thức, nguồn vốn, cây con giống... giúp hội viên có nhu cầu mạnh dạn tiếp cận, đầu tư, mở rộng lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Từ đó tạo thêm việc làm, tăng thu nhập”, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Hồ Xá Nguyễn Thị Lý chia sẻ.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân huyện Vĩnh Linh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018- 2023, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện đã xác định nhiệm vụ đoàn kết, vận động, tập hợp rộng rãi hội viên nông dân tham gia xây dựng tổ chức hội không ngừng lớn mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt quyết tâm không để còn địa bàn trắng tổ chức hội. Nhờ vậy, đến nay, Vĩnh Linh chính thức xoá tình trạng trắng Chi hội Nông dân tại 149 thôn, khu phố toàn huyện. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, mỗi năm Hội Nông dân huyện Vĩnh Linh kết nạp mới khoảng 270 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên gần 15.600 hội viên nông dân/149 chi hội.

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Vĩnh Linh Nguyễn Văn Lương cho biết, bên cạnh phát triển sâu rộng tổ chức, Hội Nông dân huyện chỉ đạo các chi hội cơ sở vừa bám sát những giải pháp, nhiệm vụ chung, vừa căn cứ tình hình thực tế từng địa bàn để chủ động, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng đến phát huy vai trò, đồng hành ngày càng hiệu quả cùng hội viên nông dân. Qua đó, đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Phấn đấu hàng năm, toàn huyện giảm 60 - 70 hộ nghèo nông dân; tăng số hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp từ 300 - 350 hộ; đến cuối nhiệm kỳ vượt 1.200 hội viên kết nạp mới; 100% cơ sở hội đạt khá và vững mạnh.

Nguyễn Trang

Bài viết liên quan