Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Mục tiêu trên 10% học sinh tốt nghiệp THCS vào học các trường trung cấp nghề

Mỗi năm, huyện Vĩnh Linh có khoảng 1.400 học sinh tốt nghiệp THCS. Công tác phân luồng học sinh phổ thông luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Vĩnh Linh mục tiêu có trên 10% học sinh tốt nghiệp THCS vào học các trường trung cấp nghề.

Thời gian qua, huyện Vĩnh Linh chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức việc phân luồng học sinh phổ thông cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh và nhân dân địa phương. Đồng thời chú trọng chất lượng giáo dục định hướng nghề nghiệp học sinh phổ thông; bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác tư vấn hướng học, giáo dục hướng nghiệp. Tích cực phối hợp với các đơn vị đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp tư vấn hướng học, hướng nghiệp cho học sinh phổ thông gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Dựa vào chương trình dạy nghề phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điều kiện dạy học của từng nhà trường để lựa chọn, bổ sung các chương trình dạy nghề đáp ứng yêu cầu. Với nhiều giải pháp nhằm định hướng, giúp học sinh nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp, được tiếp cận đầy đủ thông tin về dạy nghề trên địa bàn huyện, các chính sách ưu đãi và xu hướng thị trường lao động, nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực. Từ đó có thể lựa chọn ngành, nghề phù hợp năng lực, sở trường cá nhân và nhu cầu sử dụng lao động của xã hội, địa phương.

Nguyễn Trang

Bài viết liên quan