Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Bố trí trên 15 tỷ đồng xây dựng các công trình cấp nước tập trung

Từ nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ, giai đoạn 2023- 2025, huyện Vĩnh Linh đã bố trí trên 15 tỷ đồng để triển khai xây dựng công trình cấp nước tập trung tại 6 xã: Vĩnh Hà, Vĩnh Thủy, Vĩnh Giang, Vĩnh Hòa, Vĩnh Khê và Vĩnh Ô.

Với việc tiếp tục đầu tư xây dựng những công trình cấp nước tập trung tại các xã, thị trấn, đến nay, tỷ lệ công trình cấp nước tập trung có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững trên địa bàn huyện Vĩnh Linh là 5/11 công trình, đạt 45,5%.

Toàn huyện đã có 16,5% hộ dân được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung. Vĩnh Linh dự kiến đến năm 2024, huyện đảm bảo tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung đạt chuẩn chỉ tiêu theo quy định là 18%.

Nguyễn Trang

Bài viết liên quan