Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh cần khoảng 15 tỷ đồng đầu tư cơ sở vật chất sau chia tách

Sau khi tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh thành Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Linh và Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh theo Quyết định số 1616/QĐ-UBND của UBND tỉnh, thì Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh hiện không đảm bảo đạt chuẩn về cơ sở hạ tầng theo Quyết định số 2373/QĐ-BYT ngày 31/8/2022 của Bộ Y tế.

Trước thực tế này, huyện Vĩnh Linh đã chỉ đạo rà soát, đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất của Trung tâm Y tế huyện. Theo đó, Trung tâm Y tế huyện cần được hỗ trợ xây mới, mua sắm trang thiết bị cho phòng khám đa khoa, mức đầu tư dự kiến là 15 tỷ đồng.

Huyện Vĩnh Linh đã kịp thời đề nghị lên UBND tỉnh, Sở Y tế quan tâm, bố trí kinh phí để đầu tư các hạng mục này, nhằm đảm bảo Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh đạt chuẩn theo quy định.

Sau chia tách, hiện Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh là đơn vị sự nghiệp y tế công lập có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám, chữa bệnh để cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh ngoại trú; khám sàng lọc, khám tư vấn và quản lý hoạt động của các trạm y tế xã, thị trấn; an toàn thực phẩm, dân số và những dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Trang

Bài viết liên quan