Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

8,4 tỷ đồng tặng thưởng công trình cho các địa phương đạt chuẩn NTM

Nhằm động viên các địa phương trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, huyện Vĩnh Linh quyết định tặng thưởng công trình cho những đơn vị đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu với tổng kinh phí 8,4 tỷ đồng.

Trong đó 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, gồm: Kim Thạch, Vĩnh Giang, Vĩnh Thuỷ được tặng thưởng 600 triệu đồng/xã. Đối với thôn đạt NTM kiểu mẫu, huyện Vĩnh Linh có chính sách tặng thưởng 150 triệu đồng/thôn.

Đến nay, toàn huyện đã có 44 thôn được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Như vậy, huyện Vĩnh Linh đã dành ngân sách 8,4 tỷ đồng để động viên, khen thưởng cho thôn, xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Nguyên Đồng

Bài viết liên quan