Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Ô: Ra mắt CLB "Thủ lĩnh của sự thay đổi"

Chiều ngày 23/11/2023, Hội LHPN huyện Vĩnh Linh phối hợp với Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Vĩnh Ô tổ chức ra mắt Câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi".

CLB "Thủ lĩnh của sự thay đổi" gồm 20 thành viên là học sinh trong trường. Các thành viên CLB được lựa chọn từ những học sinh có thành tích học tập tốt, có ý thức trách nhiệm và có nguyện vọng tham gia hoạt động vì cộng đồng.

Mục đích của CLB là tạo môi trường cho các em học sinh được giao lưu, học tập, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng lãnh đạo, đồng thời tuyên truyền, vận động các em học sinh thay đổi nhận thức, xóa bỏ định kiến giới, hủ tục trong đời sống nhằm thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới, góp phần giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại lễ ra mắt, Hội LHPN huyện Vĩnh Linh cũng đã trao 3 triệu đồng hỗ trợ kinh phí tổ chức sinh hoạt CLB.

Phương Nga- Kỉnh Ngọc

Bài viết liên quan