Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Đảm bảo mục tiêu hỗ trợ mô hình sinh kế cho các xã miền núi

Thực hiện Nghị quyết số 129/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 về phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới 3 xã Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà giai đoạn 2021-2025, qua rà soát cuối năm 2020, trên địa bàn 3 địa phương này có 269 hộ dân thuộc diện đối tượng đặc biệt khó khăn cần hỗ trợ các mô hình sinh kế.

Theo mục tiêu mà Nghị quyết có khoảng 60-65% hộ nghèo, tương đương với 170/269 hộ được hỗ trợ. Từ các nguồn lực khác nhau, trong 3 năm qua đã có 174/269 hộ được hỗ trợ. Như vậy, đạt 100% mục tiêu đặt ra.

Qua rà soát nhu cầu các mô hình được hỗ trợ chủ yếu là trồng rừng, cao su và chăn nuôi trâu, bò. Theo đánh giá, các mô hình khi được triển khai thực hiện đã làm đa dạng sinh kế, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế một cách tích cực, làm tăng thu nhập cho người dân, tiến đến mục tiêu nhằm giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, xây dựng nông thôn mới một cách bền vững.

Được biết, hiện nay, thu nhập bình quân đầu người/năm ở 3 xã đạt 44,7 triệu đồng, tăng 60% so với năm 2020.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan