Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

100% các thị trấn đạt chuẩn “Đô thị văn minh”

Xác định xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh là một trong những nhiệm vụ quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng huyện NTM, thời gian qua huyện Vĩnh Linh đã chỉ đạo các thị trấn trên địa bàn nổ lực xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn minh.

Cùng với chỉ đạo sát sao và đồng hành tích cực của chính quyền cấp huyện, 3/3 thị trấn trên địa bàn cũng đã tích cực , chủ động trong việc triển khai xây dựng đô thị đạt chuẩn văn minh. Nhìn chung công tác thực hiện tại các đơn vị được tổ chức đồng đều, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Cơ sở hạ tầng đô thị tại các thị trấn đều được đầu tư, chỉnh trang ngày càng hoàn thiện; trật tự đô thị được củng cố. Nổi bật, các địa phương đã khơi dậy được tinh thần đoàn kết cộng đồng, phát huy vai trò làm chủ của người dân trong xây dựng đô thị văn minh; nhiều ý tưởng, mô hình, cách làm sáng tạo đã tạo thành phong trào lan tỏa sâu rộng. Tiêu biểu như mô hình xây dựng “khu phố văn minh”, “tổ dân phố kiểu mẫu”,  “tuyến đường xanh- sạch- đẹp”, mô hình “giám sát trật tự đô thị” …

Đến nay, 100% thị trấn đều đã đạt 9/9 tiêu chí về xây dựng đô thị đạt chuẩn văn minh. Đặc biệt, UBND huyện Vĩnh Linh đã tiến thẩm định và ra quyết định công nhận 3 thị trấn gồm Hồ Xá, Bến Quan và Cửa Tùng đạt chuẩn “Đô thị văn minh năm 2023”.

Phương Nga

Bài viết liên quan