Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Đất thép Vĩnh Linh hồi sinh

Kể từ ngày 25/8/1954 khi tên lính Pháp cuối cùng rút khỏi Vĩnh Linh, mảnh đất này trở thành địa phương đầu tiên của tỉnh Quảng Trị được giải phóng. Đây cũng là ngày mà huyện Vĩnh Linh chọn làm ngày truyền thống của quê hương. Từ dấu mốc lịch sử ấy, bằng tinh thần đoàn kết, sáng tạo, cán bộ, Nhân dân Vĩnh Linh đã cùng nhau vượt qua bao khó khăn, thử thách; quyết tâm khâu vá những vết thương chiến tranh, xây dựng quê hương từng ngày hồi sinh và phát triển.

Ngược dòng lịch sử, từ một phần của tỉnh Quảng Trị, sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954, sông Bến Hải - Vĩ tuyến 17 trở thành ranh giới tạm thời chia cắt đất nước thành hai miền. Vĩnh Linh được tổ chức thành một đơn vị hành chính đặc biệt đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung ương. Những ngày đó quân và dân Vĩnh Linh kiên cường bất khuất, anh dũng chiến đấu và đã lập nhiều chiến công hiển hách, tám lần vinh dự được Bác Hồ gửi thư khen đánh giặc giỏi, thắng lớn.

Bước ra khỏi chiến tranh, cũng như bao địa phương khác, Vĩnh Linh hoang tàn đổ nát. Bên cạnh đó thiên tai luôn gây thiệt hại lớn, ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế. Để tập trung giải quyết những khó khăn nêu trên, Đảng ủy Khu vực Vĩnh Linh đã có chủ trương mang tính chiến lược, từ đó tạo điều kiện cho quá trình xây dựng và phát triển sau này. Đó là tập trung quy hoạch lại nông thôn, quy hoạch thị trấn và quy hoạch đồng ruộng. Những tháng năm gian khổ ấy, cả Vĩnh Linh chuyển mình trong sự thống nhất của ý chí và hành động.

Qua các kỳ Đại hội, Đảng bộ huyện Vĩnh Linh đã có nhiều Nghị quyết chuyên đề mang tính đột phá phù hợp với tình hình thực tế. Đảng bộ huyện đổi mới tư duy, trăn trở tìm hướng đi mới nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội. Đồng lòng với Đảng, Nhân dân toàn huyện đã chủ động khắc phục khó khăn, ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh, tiếp tục vươn lên. Cho đến nay, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự đồng lòng của Nhân dân, cuộc sống đã từng ngày hồi sinh nhanh chóng.

Đặc biệt qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyên khóa XIX, bộ mặt từ nông thôn đến thành thị khởi sắc rõ rệt. Hồ Xá - thị trấn huyện lỵ đã mang dáng vóc của một đô thị văn minh, hiện đại; thị trấn Cửa Tùng là đô thị du lịch - dịch vụ kinh tế biển ở vùng Đông và thị trấn Bến Quan - trung tâm kinh tế - xã hội miền Tây của huyện. Vĩnh Linh còn có 13/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới và dự kiến đến năm 2024 Vĩnh Linh sẽ đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Trong phát triển kinh tế Vĩnh Linh đạt được bước phát triển nhanh, vững chắc, vươn lên trở thành một trong những địa phương phát triển năng động của tỉnh Quảng Trị. Từ các nghị quyết chuyên đề qua từng kỳ đại hội phù hợp với từng vùng, miền, địa phương đã làm cho cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỉ trọng các ngành nghề phi nông nghiệp. Đến nay, tốc độ tăng giá trị sản xuất của ngành nông- lâm- thủy sản đạt 5,4%; công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng với tốc độ 9,5%/năm; thương mại - dịch vụ và du lịch tăng 9,27%. Đây được xem là mức tăng trưởng khá trong bối cảnh những năm qua địa phương phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ thiên tai, dịch bệnh.

Hoạt động du lịch có chuyển biến tiến bộ. Cơ sở hạ tầng không ngừng được đầu tư, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của du khách. Những địa danh lịch sử như Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải - Cửa Tùng - Vịnh Mốc - Rú Lịnh đang được gắn kết thành tour du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách. Kinh tế phát triển, làm bộ mặt những miền quê khởi sắc, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao, khoảng cách giữa nông thôn và thành thị được thu hẹp. Thu nhập bình quân đầu người đạt 55,3 triệu đồng; Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn  2,98%.

Để kinh tế của địa phương ngày một phát triển, Vĩnh Linh tiếp tục phát triển các lĩnh vực kinh tế có thế mạnh của huyện; đẩy mạnh tái cơ cấu các ngành nông nghiệp theo hướng bền vững; phát triển các vùng sản xuất tập trung thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong đó, tích cực triển khai thực hiện Đề án phát triển ngành Công nghiệp huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2021- 2025 và định hướng đến năm 2030; Đề án “Phát triển Thương mại- Du lịch huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030”; thực hiện Nghị quyết chuyên đề về xây dựng huyện Vĩnh Linh trở thành huyện Nông thôn mới (NTM) năm 2025, Đề án phát triển KT-XH để đạt chuẩn NTM các xã Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà giai đoạn 2021- 2025; hoàn thành điều chỉnh và mở rộng Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh đến năm 2035, định hướng đến năm 2040. 

Cùng với việc đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, huyện đã chú trọng triển khai có hiệu quả các mục tiêu phát triển văn hóa - xã hội và đạt được những kết quả tích cực. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục triển khai mạnh trong toàn huyện. Công tác bảo tồn, phát huy các di sản văn hoá, giá trị văn hóa vật chất, tinh thần được quan tâm, đặc biệt là đối với văn hóa của đồng bào dân tộc Vân Kiều ở các xã Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà.

Sự nghiệp Giáo dục- Đào tạo phát triển về quy mô, chất lượng và hiệu quả. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm. Các hoạt động nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa đã trở thành nét đẹp truyền thống của người dân địa phương. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng về về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ được tăng cường. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; công tác kiểm tra, giám sát, dân vận, nội chính, phòng chống tham nhũng được chú trọng; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng hiệu quả; phương thức lãnh đạo của Đảng bộ tiếp tục được đổi mới, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng không ngừng nâng cao.

Có rất nhiều bài học, nhiều kinh nghiệm quý giá rút ra từ thực tiễn xây dựng, trưởng thành nhưng điều mà huyện Vĩnh Linh coi là cốt lõi chính là Đảng bộ và nhân dân luôn phát huy truyền thống anh hùng trong chiến đấu, lao động dựng xây quê hương giàu mạnh. Truyền thống ấy chính là nội lực quý giá, to lớn giúp Vĩnh Linh vượt qua những khó khăn, thử thách trong mỗi giai đoạn lịch sử để có được thành tựu đáng tự hào như hôm nay và tiếp diễn cho ngày mai.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan