Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tài liệu tuyên truyền 70 năm truyền thống Vĩnh Linh 25/8 (1954- 2024)

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Linh vừa ban hành Tài liệu tuyên truyền 70 năm truyền thống Vĩnh Linh 25/8 (1954- 2024). Cổng thông tin điện tử huyện đăng toàn văn để các địa phương, đơn vị, các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài huyện tìm hiểu về mảnh đất, con người, truyền thống văn hóa, lịch sử đấu tranh cách mạng, phát triển KT-XH của huyện Vĩnh Linh.

Cầu Hiền Lương, sông Bến Hải năm 1964.

* Tải xuống tài liệu tuyên truyền 70 năm truyền thống Vĩnh Linh 25/8 (1954- 2024) tại đây!

BBT

Bài viết liên quan