Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

THÔNG BÁO: Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên năm 2022

* Xem chi tiết Thông báo tuyển dụng tại đây!

* Mẫu phiếu đăng ký tuyển theo NĐ 115

* Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển theo NĐ 140

 

 

 

Bài viết liên quan