Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH UBND TỈNH: Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu thương mại dịch vụ và nghỉ dưỡng cao cấp Nữ hoàng Bãi dài Cửa Tùng 2

* Xem chi tiết nội dung Quyết định tại đây!

 

Bài viết liên quan