Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022

Ngày 11/10/2022, UBND huyện Vĩnh Linh có văn bản đôn đốc các phòng ban, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022.

 

Bài viết liên quan