Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC huyện Vĩnh Linh năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023

Ngày 22/11/2023, UBND huyện Vĩnh Linh có Báo cáo kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC huyện VĩnhLinh năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023.

* XEM CHI TIẾT NỘI DUNG TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan