Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Kết quả cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Vĩnh Linh năm 2023”

Nhằm tìm kiếm các ý tưởng, giải pháp sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực để áp dụng vào thực tiễn công tác CCHC, tạo bước đột phá trong công tác CCHC, sau hơn 2 tháng phát động cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Vĩnh Linh năm 2023”, Ban Tổ chức đã nhận được 84 bài dự thi của 44 đơn vị tham gia.

Căn cứ kết quả đánh giá của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức cuộc thi đã quyết định trao 13 giải cá nhân, gồm: 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 7 giải Khuyến khích.

Trong đó, tác giả Lê Thị Loan, UBND xã Vĩnh Lâm đạt giải A với sáng kiến “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, hướng dẫn công dân đăng ký, thực hiện 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông Đăng ký khai sinh- Đăng ký thường trú - Cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng trên địa bàn xã Vĩnh Lâm”.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cuộc thi còn quyết định trao giải cho 5 tập thể có bài thi chất lượng, đạt kết quả cao, gồm: UBND xã Vĩnh Lâm, UBND xã Vĩnh Hòa, UBND thị trấn Hồ Xá, UBND xã Trung Nam và Trường TH&THCS Vĩnh Hòa; trao giải cho 3 tập thể có phong trào trong công tác tuyên truyền CBCCVC tham gia cuộc thi, gồm: UBND xã Vĩnh Thủy, UBND xã Vĩnh Long và Trường THCS Vĩnh Thái.

BBT

Bài viết liên quan