Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh đồng hành với doanh nghiệp, nhà đầu tư nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH ở địa phương

Vừa qua, UBND huyện Vĩnh Linh tổ chức Hội nghị đối thoại với Doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư năm 2024. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp có sự tham gia, của 30 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Thi công đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây- đoạn qua địa bàn xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được cung cấp, cập nhật thông tin quy hoạch tỉnh, huyện và nhu cầu xúc tiến đầu tư đối với các dự án trên địa bàn huyện Vĩnh Linh; cung cấp thông tin về cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư của Chính phủ, của tỉnh; thủ tục đầu tư, giải quyết thủ tục hành chính, tiếp cận vốn vay, hỗ trợ thuế về các dự án đầu tư liên quan đến các doanh nghiệp…

Hội nghị đã tiếp nhận 7 ý kiến, kiến nghị, đề xuất của Hội Doanh nghiệp huyện và các nhà đầu tư về thủ tục đất đai, hỗ trợ mặt bằng, cho thuê đất, hỗ trợ liên kết, bao tiêu sản xuất, giới thiệu thị trường đầu ra sản phẩm và hướng dẫn các cơ chế chính sách khi đầu tư vào các Khu công nghiệp, CCN và các dự án đầu tư trên địa bàn huyện… Những kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã được UBND huyện và các ban ngành liên quan tiếp thu, trao đổi, làm rõ.

Kết luận tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh Thái Văn Thành nhấn mạnh vai trò quan trọng của doanh nghiệp, các nhà đầu tư đối với sự phát triển KT-XH ở địa phương. Đồng thời mong muốn cộng đồng đoanh nghiệp, nhà đầu tư chung tay với huyện để tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh (25/8/1954- 25/8/2024) và phấn đấu xây dựng huyện Vĩnh Linh trở thành huyện nông thôn mới trước tháng 8/2024.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh yêu cầu người đứng đầu các cấp phải năng động, tiên phong trong thực hiện vai trò trách nhiệm, đồng hành cùng doanh nghiệp; đáp ứng tốt nhất yêu cầu của doanh nghiệp. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư gắn với thực hiện cải cách về môi trường kinh doanh, linh hoạt trong giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức, thái độ, chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng là cơ quan thường trực, phối hợp các đơn vị liên quan duy trì định kỳ tổ chức gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư; hỗ trợ giải quyết khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp theo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; thực hiện công bố, công khai thu hút đầu tư các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện đến các nhà đầu tư trong thời gian tới.

UBND huyện đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh; chủ động đổi mới các mô hình sản xuất kinh doanh nâng cao năng suất, năng lực, sức cạnh tranh; đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số và có những giải pháp mang tính chất dài hạn để thích nghi, chuyển đổi phương thức quản lý, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; nghiên cứu và tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật, các định hướng, chủ trương của tỉnh, của huyện về phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính; ý thức, trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, huyện đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư cần phản ánh kịp thời đến lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và lãnh đạo huyện để nắm và trực tiếp chỉ đạo xử lý, không để ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời phản ánh qua đường dây nóng đã công bố trên Cổng thông tin điện tử huyện Vĩnh Linh.

Về một số kiến nghị cụ thể, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh giao trách nhiệm cho các phòng ban, đơn vị tham mưu hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, chủ dự án và nhà đầu tư giải quyết vướng mắc về thủ tục đất đai, môi trường, sử dụng lao động, chính sách việc làm, an sinh xã hội…; thủ tục, hồ sơ, cơ chế chính sách đầu tư vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn.

BBT

Bài viết liên quan