Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

870 triệu đồng hỗ trợ khuyến công năm 2022

Thời gian qua, hoạt động khuyến công được huyện Vĩnh Linh triển khai thực hiện có hiệu quả. Điều này không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn về tài chính, nâng cao năng lực sản xuất, mà còn mở ra cơ hội tìm kiếm việc làm cho nhiều lao động ở địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định tình hình kinh tế - xã hội.

Giám đốc Trung tâm Phát triển Cụm Công nghiệp, Khuyến công và Dịch vụ du lịch biển huyện Vĩnh Linh Nguyễn Văn Hiến cho biết, năm 2022, trên địa bàn huyện có 19 đề án khuyến công được hỗ trợ. Trong đó, khuyến công cấp tỉnh có 6 đề án, kinh phí hỗ trợ 505 triệu đồng; khuyến công huyện 13 đề án được hỗ trợ 365 triệu đồng. Nguồn vốn khuyến công các cấp được tập trung vào các nội dung như: khởi sự doanh nghiệp; xây dựng các mô hình trình diễn, chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc thiết bị vào sản xuất; đào tạo lao động; xây dựng bảo hộ nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp; phát triển cụm công nghiệp và thị trường tiêu thụ.

Nguồn vốn này được xem như là giá đỡ để các cơ sở mạnh dạn bỏ vốn thêm trong đầu tư trang thiết bị, đào tạo nghề nhằm mở rộng sản xuất cũng như tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan