Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Bổ sung 11 dự án khởi công mới trong năm 2023

Năm 2023, huyện Vĩnh Linh sẽ bổ sung danh mục 11 dự án khởi công mới vào kế hoạch đầu tư công với tổng số vốn trên 15,7 tỷ đồng.

Trong đó có 9 dự án từ nguồn tăng thu ngân sách cấp huyện năm 2022 với tổng số tiền trên 8,8 tỷ đồng; 1 dự án từ nguồn kinh phí cho thuê lô quầy Chợ Do, chợ Hồ Xá 2 chuyển sang năm 2023 thực hiện trên 5,1 tỷ đồng; 1 dự án từ nguồn ngân sách huyện quản lý gần 1,8 tỷ đồng.

Những hạng mục được khởi công mới thuộc các công trình: Đường vào Trường THCS&THPT Bến Quan; Nhà văn hóa thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa; Đường liên xã từ thôn Hòa Bình, xã Vĩnh Hòa đi xã Hiền Thành; Trung tâm học tập cộng đồng thôn Liêm Công Tây, xã Hiền Thành; Nhà văn hóa thôn Thượng Hòa, xã Vĩnh Long; Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm học tập cộng đồng thôn Huỳnh Công Đông, xã Trung Nam; Điện chiếu sáng đường Cao Bá Quát, thị trấn Hồ Xá; Nâng cấp kiệt 12, 14 đường Đinh Tiên Hoàng và nối dài kiệt 29 đường Lý Thánh Tông, thị trấn Hồ Xá; Trường Mầm non Cửa Tùng; Chợ huyện Vĩnh Linh; Cải tạo, sửa chữa xây mới sở chỉ huy diễn tập huyện Vĩnh Linh.

Nguyên Đồng

Bài viết liên quan