Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án sản suất lúa hữu cơ

UBND huyện Vĩnh Linh vừa ban hành Quyết định phân bổ nguồn kinh phí để thực hiện dự án sản xuất lúa hữu cơ. Đây là một trong những chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, vật nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Các hợp tác xã tham gia dự án gồm: HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Đức Xá, HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đặng Xá và HTX dịch vụ nông nghiệp Tiên Mỹ. Giống lúa đưa vào sản xuất là HN6, ST25, DV108 trên diện tích 58,1ha. Nội dung hỗ trợ tập trung vào việc mua giống, mạ khay và phân bón. Tổng kinh phí gần 410 triệu đồng.

Việc sản xuất lúa hữu cơ nhằm tạo ra sản phẩm lúa gạo đảm bảo chất lượng, an toàn cho người sử dụng. Tuy nhiên, quá trình sản xuất cần đầu tư nguồn vốn lớn hơn so với sản xuất truyền thống. Do vậy việc hỗ trợ kinh phí sẽ giúp người dân có thêm để mua sắm các vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn, ổn định hơn.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan