Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở sơ chế và chế biến lúa gạo

Để phát triển nguyên liệu lúa gạo tập trung liên kết theo chuỗi giá trị đảm bảo an toàn thực phẩm, kết nối từ sản xuất đến tiêu thụ, huyện Vĩnh Linh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở sơ chế và chế biến lúa gạo với tổng kinh phí gần 3,4 tỉ đồng. Trong đó, nguồn hỗ trợ ngân sách tỉnh, huyện 2,2 tỉ đồng; nguồn hợp tác xã và nguồn khác gần 1,2 tỉ đồng.

Đến nay Vĩnh Linh đã hình thành được vùng sản xuất lúa hàng hóa tại vùng trọng điểm lúa ở các xã Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thủy, Vĩnh Long, có quy mô trên 2.500 ha. Áp dụng đồng bộ quy trình sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm và phát triển bền vững theo quy trình sản xuất lúa hàng hóa, hữu cơ của Sở NN&PTNT. Các khâu sản xuất lúa được cơ giới hóa đồng bộ 100%. Hiện đang từng bước xây dựng vùng sản xuất lúa theo tiêu chuẩn hữu cơ với quy mô 140- 150 ha.

Xây dựng cơ sở sơ chế và chế biến lúa gạo là công trình cần thiết để phục vụ phát triển, nâng cao chất lượng, giá trị sản xuất lúa gạo tại huyện Vĩnh Linh. Huyện đang kiến nghị tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí. Dự kiến các hạng mục sẽ đầu tư xây dựng gồm: hệ thống sấy; nhà xưởng; hệ thống chế biến gạo; hệ thống mặt bằng, đường giao thông…

Nguyễn Trang

Bài viết liên quan