Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Công nhận kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cấp huyện năm 2023

Ngày 14/11/2023, UBND huyện Vĩnh Linh đã ban hành Quyết định công nhận kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cấp huyện năm 2023 thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm.

Theo đó, UBND huyện đã công nhận hạng 3 sao đối với 4 sản phẩm của 4 chủ thể, gồm: Hương thảo mộc VT của HTX Hương Thảo Mộc VT, xã Vĩnh Thủy; Mật ong nguyên chất Rú Lịnh Vĩnh Hòa của HTX Nông sản xanh Vĩnh Hòa; Nước mắm Tùng Vân của Cơ sở sản xuất nước mắm Tùng Vân, thị trấn Cửa Tùng và Tinh dầu tràm Mộc Sương của HTX Nông nghiệp sinh thái Vĩnh Chấp, xã Vĩnh Chấp.

Sản phẩm công nhận đạt hạng 3 sao được sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP Việt Nam và thứ hạng sao in trên bao bì. Kết quả công nhận phân hạng có giá trị trong 3 năm kể từ ngày Quyết định có hiệu lực.

Ngoài ra, UBND huyện Vĩnh Linh cũng đã công nhận kết quả đánh giá để đề nghị Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đánh giá, công nhận hạng 4 sao đối với 2 sản phẩm là: Ngũ cốc tinh nghệ dinh dưỡng Hùng Dung và Tinh bột nghệ Curmin Real  của Công ty TNHH MTV QT Hùng Dung, thị trấn Hồ Xá.

BBT

Bài viết liên quan