Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Cơ bản hoàn thành bàn giao mặt bằng thi công đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn đi qua huyện Vĩnh Linh

Đường nối đường HCM nhánh Đông với đường HCM nhánh Tây đoạn đi qua xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh có tổng chiều dài 11km.

Đến nay đã thực hiện công tác GPMB gồm 3 đợt, chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư tiến hành thi công 10/11km; triển khai công tác lập phương án bồi thường, hỗ trợ điều chỉnh thu hồi đất 800m đầu tuyến do vướng mắc mộ (rú ma) của người đồng bào không thể di dời; phối hợp với chủ đầu tư và UBND xã Vĩnh Ô thông qua cho các đối tượng bị ảnh hưởng được biết về phương án điều chỉnh.

Đối với 1km còn lại đã có công văn đồng ý chuyển mục đích sử dụng rừng tại Công văn số 1217/TTg-NN ngày 24/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Ban Quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp, Du lịch biển huyện phối hợp với chủ đầu tư, UBND xã Vĩnh Ô, Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải thực hiện công tác kiểm kê.

Hiện huyện Vĩnh Linh đang tích cực phối hợp với UBND tỉnh, chủ đầu tư và các bên liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công Đường nối đường HCM nhánh Đông với đường HCM nhánh Tây đảm bảo theo đúng kế hoạch.

Nguyên Đồng

Bài viết liên quan