Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024

Năm 2024 là năm có vai trò quyết định trong việc thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Linh lần thứ XIX; là năm huyện quyết tâm đạt chuẩn huyện nông thôn mới gắn với kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh 25/8 (1954- 2024); năm thực hiện chủ đề “Phát huy truyền thống, đẩy mạnh thi đua, tăng tốc bứt phá”. Vì vậy, việc triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2024 có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của huyện trong năm và trong cả nhiệm kỳ.

Để thực hiện thành công kế hoạch đầu tư công năm 2024, UBND huyện Vĩnh Linh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư trên địa bàn huyện nghiêm túc nghiêm  túc triển khai thực hiện Luật Đầu tư công năm 2019 và các văn bản chi tiết Luật, các văn bản chỉ đạo của cấp trên, của huyện về công tác giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công.

UBND huyện yêu cầu đối với các dự án được giao kế hoạch vốn năm 2023 được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024 thì phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được kéo dài trước 31/10/2024.

Đối với các dự án chuyển tiếp,hoàn thành trong năm 2024, tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung hoàn thiện các thủ tục, nghiệm thu và thanh toán cho khối lượng hoàn thành đủđiều kiện, khẩn trương lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt theo đúng quy định. Đảm bảo đến hết ngày 30/6/2024 giải ngân trên 50% kế hoạch, đến hết ngày 30/9/2024 giải ngân trên 75% kế hoạch, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao và trước 30/11/2024.

Đối với các dự án khởi công mới năm 2024, khẩn trương hoàn thành các hồ sơ thủ tục, lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực về kỹ thuật, tài chính để sớm thi công công trình. Đảm bảo đến hết ngày 30/6/2024 giải ngân trên 30% kế hoạch, đến hết ngày 30/9/2024 giải ngân trên 60% kế hoạch, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao trước 15/12/2024. Đối với các dự án được giao từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất tỉnh và huyện, nguồn xổ số kiến thiết, triển khai thực hiện theo tiến độ nguồn thu.

UBND huyện Vĩnh Linh giao nhiệm vụ cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án. Chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để hoàn thành thủ tục đầu tư; kiểm tra, rà soát từng dự án được bố trí kế hoạch vốn năm 2024; nâng cao tính sẵn sàng và tính khả thi để có thể triển khai thực hiện dự án. Tích cực giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những tháng đầu năm, không để chậm trễ, ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân chung của huyện. Khẩn trương gửi hồ sơ nhập dự toán vào hệ thống Tabmis đến cơ quan tài chính.

Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án kịp thời xác định, làm rõ những tồn tại, hạn chế; phân nhóm các khó khăn, vướng mắc để có phương án xử lý phù hợp. Thường xuyên rà soát, kiểm tra không để xảy ra tình trạng tồn đọng vốn, tồn đọng hồ sơ giải ngân và quyết toán dự án, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng được nghiệm thu. Tập trung thực hiện các gói thầu đang thi công dở dang và chỉ khởi công các gói thầu mới phù hợp theo mức vốn kế hoạch được giao, tránh phát sinh nợđọng xây dựng cơ bản.

Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi ngay từ đầu năm 2024 để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn của các dự án, nhất là các công trình trọng điểm, mang tính cấp bách. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng vốn chờ dự án và giải ngân chậm, dồn giải ngân vào các tháng cuối năm.

Tăng cường đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo Hợp đồng đã ký; thường xuyên kiểm tra việc triển khai thi công trên công trường so với hồ sơ dự thầu, hợp đồng thi công. Yêu cầu nhà thầu thi công ký cam kết về tiến độ thực hiện đối với từng hạng mục công trình, làm cơ sở để kiểm tra, giám sát. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, chậm giao nộp thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết; báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm theo quy định.

Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án chủ động rà soát tiến độ giải ngân để kịp thời có phương án xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền cắt giảm, bổ sung vốn của các dự án thực hiện trong năm 2024. Chịu trách nhiệm trước UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện về kết quả giải ngân các nguồn vốn đầu tư của cơ quan, đơn vị mình quản lý.

BBT

Bài viết liên quan