Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tăng cường bảo vệ môi trường tại các khu vực thuộc lưu vực sông Sa Lung

Một trong những giải pháp bảo vệ môi trường lưu vực sông Sa Lung là kiểm soát xử lý nước thải các hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn xã Vĩnh Lâm, Vĩnh Long. Hiện đến tháng 1/2024, các hộ nuôi lợn khu vực này đang tiến hành tu sửa để hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải.

UBND huyện Vĩnh Linh giao Đoàn kiểm tra phối hợp với các xã rà soát các hộ chăn nuôi có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường ở thượng nguồn sông Sa Lung để tiến hành kiểm tra, hướng dẫn các hộ nuôi hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải; các hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc chấp hành quy định pháp luật bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, để có phương án và giải pháp giải quyết dứt điểm ô nhiễm môi trường trên sông Sa Lung, UBND huyện Vĩnh Linh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tìm ra nguyên nhân, xử phạt vi phạm đối với các nguồn xả vượt quy chuẩn nước thải cho phép đổ ra sông Sa Lung.

Giám sát thường xuyên việc thực hiện các nội dung quy định về quy trình xả thải, các nguồn xả thải ra môi trường của cơ sở sản xuất, nhà máy, trang trại chăn nuôi đã được cấp Giấy phép môi trường hoặc đã thực hiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Hoàn thiện hệ thống mạng lưới quan trắc tự động, thực hiện việc đánh giá và khuyến cáo đối với kết quả quan trắc chất lượng nước sông Sa Lung do Trung tâm Quan trắc TN&MT thực hiện.

Theo phản ánh của cử tri, khi thời tiết thay đổi mùi hôi từ các nhà máy trên địa bàn tiếp tục gây ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân các vùng lân cận. Huyện đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường bổ sung kế hoạch quan trắc đột xuất đánh giá chất lượng môi trường không khí để UBND huyện có cơ sở trả lời kiến nghị cử tri.

Bên cạnh đó, huyện kiến nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành khảo sát, xây dựng hệ thống để xử lý nước cấp và nước thải cho vùng nuôi trồng thủy sản tập trung; kiểm tra, hướng dẫn, khuyến cáo người dân lấy nước để phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi và các nhu cầu dùng nước khác từ công trình thủy lợi Sa Lung, hạn chế thiệt hại cho các hộ nuôi trồng thủy sản.

Đồng thời, Công an tỉnh chủ trì, thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác trinh sát nắm tình hình, phát hiện các nguồn xả thải trái pháp luật đổ ra sông Sa Lung để ngăn chặn và xử lý kịp thời.

BBT

Bài viết liên quan