Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Hoàn thành cơ bản toàn bộ hạ tầng các khu tái định cư trước ngày 15/02/2024

Vừa qua, Ban Chỉ đạo Dự án cao tốc Bắc- Nam huyện Vĩnh Linh có thông báo kết luận về chỉ đạo giải quyết một số khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025, đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ.

Ban Chỉ đạo Dự án cao tốc Bắc- Nam huyện Vĩnh Linh yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan hoàn thành cơ bản toàn bộ hạ tầng các khu tái định cư trước ngày 15/02/2024.

Các nhà, các trường hợp xây dựng nhà trên đất nông nghiệp nếu không còn chổ ở nào khác trên địa bàn thì UBND huyện căn cứ điều kiện giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá để rà soát các đối tượng giao đất hoặc thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất. Các trường hợp xây dựng nhà kho, lán trại trên đất nông nghiệp sau thời điểm công bố dự án thì kiên quyết xử lý theo Thông báo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Các địa phương, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền; giao Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam đề xuất thành phần “Tổ tuyên truyền, vận động" để thực hiện. Công tác tuyên truyền lần này chủ động ở phương án trở thành một bước trong trường hợp buộc phải thực hiện cưỡng chế…

BBT

Bài viết liên quan