Thời sự - Chính trị - Huyện Vĩnh Linh

Phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Vĩnh Linh đến năm 2040, định hướng đến năm 2050

Ngày 19/4/2024, UBND tỉnh Quảng Trị có Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Vĩnh Linh đến năm 2040, định hướng đến năm 2050, với phạm vi, ranh giới quy hoạch bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính huyện Vĩnh Linh với tổng diện tích tự nhiên xấp xỉ 62.000 héc ta, có ranh giới: phía Bắc...

Ban Chỉ đạo 35 huyện đánh giá tình hình hoạt động Quý 1/2024

Chiều ngày 24/4/2024, Ban Chỉ đạo 35 huyện Vĩnh Linh tổ chức cuộc họp Quý 1 để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới" trên địa bàn.

Đánh giá việc triển khai thực hiện phát triển đảng viên trong học sinh THPT

Ngày 23/4/2024, Ban Tổ chức Huyện ủy Vĩnh Linh có buổi làm việc với cấp ủy các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên và các đơn vị liên quan về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 95-KH/HU ngày 19/9/2023 của Huyện ủy về phát triển đảng viên trong học sinh THPT trên địa...

Quán triệt Chỉ thị 32 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chống khai thác IUU, phát triển thủy sản bền vững

Ngày 22/4/2024, Huyện uỷ Vĩnh Linh tổ chức tiếp sóng Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định- IUU và phát triển bền vững...

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vĩnh Linh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020- 2025

Ngày 17/4/2024, Huyện ủy Vĩnh Linh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020- 2025 để báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy giữa 2 kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; dánh giá tình hình KT-XH, QP-AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý 1/2024;...

Ý nghĩa của Ngày Giổ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch

“Dù ai đi ngược về xuôi Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba Khắp miền truyền mãi câu ca Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Cam Lộ -Vạn Ninh đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Trị

Chiều ngày 12/4/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến đã đi kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Cam Lộ - Vạn Ninh đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Trị. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Hội nghị giới thiệu, phổ biến Luật Đất đai năm 2024

Ngày 12/4/2024, huyện Vĩnh Linh tổ chức kết nối trực tuyến hội nghị giới thiệu, phổ biến Luật Đất đai số 31/2024/QH15 do UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức. Tham dự tại điểm cầu UBND huyện Vĩnh Linh có đồng chí Nguyễn Thị Hương- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch...

Hội nghị báo cáo viên Huyện ủy lần thứ 20 và giao ban CTV dư luận xã hội quý 1/2024

Ngày 10/4/2024, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Linh phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức hội nghị báo cáo viên Huyện ủy lần thứ 20 và giao ban CTV dư luận xã hội quý 1/2024. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Hương- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

Nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở xã, thị trấn trên địa bàn huyện

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 14/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Linh vừa ban hành Kế hoạch nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »