Văn hóa - Xã hội - Huyện Vĩnh Linh

94% cán bộ công chức cấp xã có trình độ đại học và sau đại học

Thời gian qua, huyện Vĩnh Linh rất quan tâm đến việc bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) về trình độ, năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới; đặc biệt là đối với đội ngũ CBCC cấp xã, thị trấn. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy...

Tiếp tục làm tốt công tác bảo trợ xã hội

Năm 2023 trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, các hoạt động trợ giúp xã hội đạt được nhiều kết quả, công tác trợ giúp thường xuyên, trợ giúp đột xuất được triển khai thực hiện kịp thời, giúp cho đối tượng bảo trợ xã hội từng bước ổn đinh cuộc sống và phát triển kinh tế.

Hội CTĐ huyện Vĩnh Linh tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống nhân ái

Cách đây 77 năm, vào ngày 23/11/1946, tại Đại hội đại biểu Hồng thập tự Việt Nam lần thứ nhất diễn ra tại Đình làng Thanh Ấm, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Tây, Hội Hồng thập tự Việt Nam chính thức được thành lập. Đại hội đã suy tôn Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch danh dự của Hội. Đây chính...

Trên 5.600 người tham gia BHXH tự nguyện

Hiện nay, toàn huyện Vĩnh Linh có trên 5.600 người/ 51.595 người trong độ tuổi lao động tham gia BHXH tự nguyện. Trong đó có, 53 người thuộc hộ nghèo; 94 người thuộc hộ cận nghèo; 77 người hoạt động không chuyên trách cấp thôn; và các đối tượng khác là 5.379 người.

Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ ở Vĩnh Linh

Phổ cập giáo dục, xoá mù chữ (PCGD, XMC) là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước hướng tới mục tiêu “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”. Xác định được điều đó, những năm qua huyện Vĩnh Linh đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập...

Tiếp tục rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023

Vừa qua, UBND huyện Vĩnh Linh đã có báo cáo kết quả sơ bộ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2023 trên địa bàn huyện.

Gần 38 nghìn người có công với cách mạng

Huyện Vĩnh Linh hiện có 37.900 người có công với cách mạng được công nhận và được giải quyết chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và các chính sách khác.

Trường THCS Hiền Thành kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Bằng đạt chuẩn Quốc gia

Ngày 11/11/2023, Trường THCS Hiền Thành long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (1963-2023), đón nhận Bằng đạt chuẩn Quốc gia và kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (1982-2023).

Thể lệ Cuộc thi tuyên truyền về công tác giảm nghèo và an sinh xã hội Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023

Ngày 9/11/2023, Ban Tổ chức Cuộc thi tuyên truyền về công tác giảm nghèo và an sinh xã hội huyện Vĩnh Linh đã ban hành Thể lệ Cuộc thi tuyên truyền về công tác giảm nghèo và an sinh xã hội Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023.

Tập huấn nâng cao nâng lực công tác giảm nghèo năm 2023

Trong 2 ngày 8- 9/11/2023, Phòng LĐTBXH huyện Vĩnh Linh đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực công tác giảm nghèo năm 2023 cho hơn 270 cán bộ làm công tác giảm nghèo, cán bộ thôn tại các xã trên địa bàn huyện.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »