Tin về CCHC - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính

Ngày 31/5/2023, UBND huyện Vĩnh Linh ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính.

Khắc phục những tồn tại, hạn chế về công tác CCHC trong 5 tháng đầu năm 2023

Vừa qua, UBND huyện Vĩnh Linh có cuộc họp với các phòng chuyên môn và đơn vị liên quan để bàn giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế về công tác cải cách hành chính trong 5 tháng đầu năm 2023. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thiên Tùng chủ trì cuộc họp.

Tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương

Thực hiện Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 23/5/2023, UBND huyện Vĩnh Linh có văn bản yêu cầu tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn nhằm bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ...

Triển khai thực hiện mô hình điểm về Đề án 06

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (viết tắt là Đề án 06) tại các bộ, ngành, địa...

Thực hiện bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trong giải quyết thủ tục hành chính

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện thanh tra công vụ, đảm bảo thực hiện bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy trong giải quyết thủ tục hành chính, UBND huyện Vĩnh Linh vừa có văn bản đề nghị các phòng ban, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn huyện; Công...

Vĩnh Linh mở đợt cao điểm thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân và kích hoạt tài khoản Định danh điện tử trên địa bàn

Trong tháng 5 và 6/2023, huyện Vĩnh Linh tiến hành mở đợt cao điểm thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân và kích hoạt tài khoản Định danh điện tử trên địa bàn.

Tiếp tục đôn đốc, đẩy mạnh cải cách TTHC trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ cho tổ chức, công dân

Trong tháng 4/2023, kết quả giải quyết TTHC của huyện Vĩnh Linh về hồ sơ trực tuyến đạt tỷ lệ 78,71%, đứng thứ 4/10 huyện, thị, thành phố; tỷ lệ số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ khi tiếp nhận đạt 60,45% (đứng thứ 8/10 huyện, thị, thành phố); số hóa kết quả giải quyết TTHC đạt 98,32 (đứng thứ 8/10); có...

Thông báo đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo

Ngày 8/5/2023, UBND huyện Vĩnh Linh có Thông báo về việc tổ chức thực hiện đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp.

Sử dụng chức năng quét mã QR code trên thẻ CCCD gắn chíp trong giao dịch hành chính và trong khám, chữa bệnh

UBND huyện Vĩnh Linh vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa sử dụng chức năng quét mã QR code trên thẻ căn cước công dân gắn chíp để kiểm tra, đối chiếu thông tin công dân trong giao dịch hành chính và trong khám, chữa bệnh.

Tăng cường thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023

Qua tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I năm 2023 của các cơ quan, đơn vị, địa phương ở huyện Vĩnh Linh vẫn còn một số hạn chế như: Tỉ lệ nộp hồ sơ TTHC trực tuyến mức độ 3, 4 ở một số đơn vị còn chưa đạt tỉ lệ quy định; tỷ lệ số hóa hồ sơ TTHC chưa đạt yêu cầu; tỷ...

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »