Tin về CCHC - Huyện Vĩnh Linh

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ cho tổ chức, công dân

Trong tháng 8/2023, tại huyện Vĩnh Linh, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 77,4% (tháng 7 đạt 77,5%, giảm 0,1%), tỷ lệ số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ khi tiếp nhận đạt 79,76% (tháng 7 đạt 73,91%, tăng 5,85%); số hoá kết quả giải quyết TTHC đạt 98,6%.

Triển khai cung cấp 2 dịch vụ công liên thông

UBND tỉnh Quảng Trị vừa triển khai cung cấp 2 dịch vụ công liên thông Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ mai táng trên địa bàn tỉnh.

Hướng dẫn việc đổi giấy phép lái xe do ngành GTVT cấp theo hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình

Thủ tục hành chính đổi giấy phép lái xe (GPLX) do ngành Giao thông vận tải cấp là 1 trong 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 của Chính phủ. Trong thời gian qua Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị đang thực hiện theo hình thức dịch vụ công trực tuyến một phần.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp; để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao nhận thức của một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân về Phiếu lý lịch tư pháp và các...

Kết quả thẩm định Chỉ số CCHC của UBND các xã, thị trấn 6 tháng đầu năm 2023

Ngày 8/8/2023, UBND huyện Vĩnh Linh có Thông báo kết quả thẩm định Chỉ số Cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn 6 tháng đầu năm 2023.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ cho tổ chức, công dân

Theo báo cáo của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Trị, trong tháng 7/2023, các phòng ban, cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Linh đã tích cực thực số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến, phát hành biên lai điện tử có tăng.

Vĩnh Linh: Tỉ lệ giải quyết TTHC ở mức độ 3, 4 đạt cao

Xác định việc cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4 mang lại nhiều lợi ích thiết thực, giúp người dân, doanh nghiệp thuận tiện giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên nhiều lĩnh vực, ngay từ đầu năm, huyện đã đề ra các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng cung cấp, đồng...

Tiếp tục đề xuất các sáng kiến mới trong triển khai công tác CCHC

Trong những năm qua, huyện Vĩnh Linh luôn quan tâm đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá hàng đầu. Từ thực tiễn công tác, huyện chú trọng khuyến khích các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đề xuất các giải pháp, mô hình, sáng kiến mới có tính ứng dụng cao...

Vĩnh Linh: Tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC 6 tháng đầu năm 2023

Thực hiện Quyết định số 1325/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị về ban hành Quy định đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023- 2025,...

Vĩnh Linh: Tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC

Ngay từ đầu năm 2023, UBND huyện Vĩnh Linh đã ban hành kế hoạch nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác cải cách hành chính. Bởi kết quả năm 2022, Chỉ số CCHC của huyện Vĩnh Linh được tỉnh xếp loại 6/10 huyện, thị, thành phố, tương ứng với số điểm 83,07/99 điểm.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »