Tin về CCHC - Huyện Vĩnh Linh

Nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công liên thông

Tại tỉnh Quảng Trị, qua hơn 2 tháng thực hiện 2 nhóm dịch vụ công liên thông, tỷ lệ phát sinh hồ sơ trên địa bàn vẫn thuộc nhóm thấp nhất trên toàn quốc. Trong đó, tại huyện Vĩnh Linh, tỷ lệ hồ sơ đăng ký qua dịch vụ công liên thông “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới...

84 bài tham gia Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình đẩy mạnh CCHC huyện Vĩnh Linh năm 2023”

Sau gần 2 tháng phát động Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Vĩnh Linh năm 2023”, đến nay Ban Tổ chức đã nhận được 84 bài dự thi của 44 cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Tăng cường CCHC hướng đến sự hài lòng của người dân

Thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023, thời gian qua, huyện Vĩnh Linh đã thành lập các đoàn tiến hành công tác kiểm tra tại 2 đơn vị Phòng KTHT, thanh tra huyện và 8 xã, thị trấn gồm: Cửa Tùng, Vĩnh Tú, Vĩnh Long, Vĩnh Hà, Vĩnh Lâm, Vĩnh Giang, Kim Thạch, Hiền Thành. Qua kiểm...

Đẩy mạnh cải cách TTHC trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ cho tổ chức, công dân trong 3 tháng cuối năm 2023

Trong quý 3/2023, kết quả giải quyết TTHC đúng hạn tại huyện Vĩnh Linh đạt 99,9%, tăng 1,1% so với 6 tháng đầu năm 2023; tỷ lệ số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ khi tiếp nhận đạt 75,55%, tăng 16,26% so với 6 tháng đầu năm. Các đơn vị kết quả thực hiện còn thấp như: Vĩnh Chấp, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thủy, Bộ phận...

Tập huấn nâng cao chất lượng thực hiện giải quyết TTHC trên môi trường điện tử

Ngày 3/10/2023, UBND huyện Vĩnh Linh phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tổ chức lớp tập huấn nâng cao chất lượng thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử cho trên 100 cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã và...

Triển khai các nhiệm vụ cải cách TTHC trọng tâm từ nay đến hết năm 2023

Ngày 25/9/2023, UBND tỉnh Quảng Trị có văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã về triển khai các nhiệm vụ cải cách TTHC trọng tâm từ nay đến hết năm 2023.

Thay đổi tư duy, cách làm việc trong triển khai cải cách thủ tục hành chính

Thực hiện Thông báo số 372/TB-VPCP ngày 11/9/2023 của Văn phòng Chính phủ, UBND huyện Vĩnh Linh vừa có văn bản yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, địa phương cần thay đổi tư duy, cách làm việc và phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai cải cách thủ tục hành chính.

Mẫu bài thi: “Tìm kiếm các sáng kiến, giải pháp, mô hình nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Vĩnh Linh năm 2023”

Trong thời gian này, huyện Vĩnh Linh đang tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình đẩy mạnh CCHC” năm 2023, thời gian tiếp nhận bài dự thi bắt đầu từ 7h ngày 11/9/2023 đến 17h ngày 13/10/2023.

Trong Quý 3/2023, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn, trước hẹn đạt 99,5%

Trong Quý 3/2023, UBND huyện Vĩnh Linh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các phòng ban chuyên môn; UBND các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

Vĩnh Linh triển khai cung cấp 2 dịch vụ công liên thông

Ngày 15/9/2023, UBND huyện Vĩnh Linh triển khai Kế hoạch triển khai cung cấp 2 dịch vụ công liên thông, gồm: Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú -Trợ cấp mai táng, hỗ trợ mai táng trên địa bàn huyện.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »