Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung năm học 2023- 2024

Ngày 5/3/2023, Huyện ủy Vĩnh Linh phối hợp với Trường Chính trị Lê Duẩn tổ chức khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung khóa X năm học 2023- 2024 cho gần 70 học viên là cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện. Dự lễ khai giảng có các đồng chí: Dương Hương Sơn - Hiệu trưởng Trường Chính trị Lê Duẩn; Trần Thị Thu Hà - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc TTCT huyện.

Phát biểu khai giảng khóa học, đồng chí Dương Hương Sơn - Hiệu trưởng Trường Chính trị Lê Duẩn đã khái quát nội dung, chương trình khóa học gồm 3 khối kiến thức, 13 phần học cùng với nghiên cứu thực tế, ôn tập, thi tốt nghiệp; với tổng số tiết học toàn khóa là 1.056 tiết. Mục tiêu của khóa học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; một số nội dung của khóa học hành chính và kỹ năng lãnh đạo quản lý… Đồng thời trang bị cho học viên kỹ năng vận dụng những kiến thức được học vào thực tiễn công tác; nâng cao tính đảng trong mỗi học viên.

Đồng chí Trần Thị Thu Hà - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc TTCT huyện nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tập lý luận chính trị, và khẳng định đây là cơ hội tốt để các học viên có điều kiện học tập, nâng cao trình độ và năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Để khóa học đạt kết quả tốt, các học viên phải xác định rõ động cơ học tập đúng đắn, phương pháp học tập, rèn luyện phù hợp; quá trình học tập cần nêu cao tinh thần chủ động lĩnh hội kiến thức, tập trung nghe giảng, kết hợp nghiên cứu tài liệu, giáo trình và tự nghiên cứu để có kiến thức hệ thống; sắp xếp thời gian, công việc hợp lý để tham gia học tập đầy đủ, chấp hành tốt nội quy, quy chế lớp học; đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong học tập để hoàn thành tốt nhiệm vụ toàn khóa học…

Sau lễ khai giảng, học viên bước vào kỳ học đầu tiên, thời gian học tập của khóa học được thực hiện trong 14 tháng.

Thùy Trang

Bài viết liên quan