Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Hội CCB huyện Vĩnh Linh tổ chức bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ công tác Hội năm 2023

Trong các ngày từ 7 đến 10/3/2023, Hội CCB huyện Vĩnh Linh phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức 2 lớp bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ công tác Hội cho gần 200 cán bộ Hội CCB các xã, thị trấn.

Trong thời gian tập huấn, lớp bồi dưỡng quán triệt các nội dung về: Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH; các văn bản của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, về giám sát phản biện xã hội; chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của mặt trận, các tổ chức chính trị- xã hội cấp huyện; thực hiện Nghị quyết 35 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong giai đoạn mới; thời sự quốc tế và tình hình trong nước 6 tháng đầu năm 2023; Kế hoạch kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh…

Ngoài ra, lớp bồi dưỡng còn được nghe báo cáo kinh nghiệm của các mô hình CCB trên địa bàn huyện như: mô hình xây dựng Chi hội CCB trong sạch vững mạnh, vận động xây dựng NTM kiểu mẫu ở xã Hiền Thành; thành lập CLB CCB làm kinh tế ở xã Kim Thạch; mô hình sinh hoạt ghép Chi đoàn thanh niên và Chi hội CCB ở thị trấn Cửa Tùng; mô hình phối hợp hoạt động CLB vợ CCB ở thị trấn Hồ Xá…

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp cho đội ngũ cán bộ Hội CCB cơ sở nâng cao kiến thức, kỹ năng trong tổ chức các phong trào, hoạt động của Hội, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022- 2027, cũng như đẩy mạnh các phong trào thi đua 20 tháng cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Vĩnh Linh 25/8 (1954- 2024).

PV

Bài viết liên quan